sâmbătă, 30 mai 2009

UN TRIST ADEVARAteii Îl neagă pe Dumnezeu prin vorbe, şi credincioşii prin fapte. (Cesbron)
CAMPANIE ELECTORALA

Dacă se fereşte de maşini, este un pieton, dacă se fereşte de taxe este un om de afaceri, iar dacă se fereşte de răspundere este un om politic.
RELIGII INUTILE
<< Chiar dacă abia se mai acceptă acest lucru în cadrul discuţiilor publice, totuşi Biblia conţine critici aspre la adresa religiilor. Epistola către romani sintetizează situaţia omului şi calea mântuirii astfel:- Orice om trăieşte într-o stare de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu şi este un păcătos (Romani 3:1-20).- Această răzvrătire nu poate fi rezolvată prin nici o faptă bună în cadrul Legii lui Dumnezeu (3:19-20).- Există o singură cale de salvare din faţa mâniei lui Dumnezeu: Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, care a murit în locul nostru, pentru păcatele noastre, pe crucea de la Golgota (3:21-26). Cine crede în Isus, se bizuie pe jertfa Sa şi recunoaşte justeţea pedepsei divine, va fi justificat înaintea lui Dumnezeu şi este salvat (3:27-31).
În Vechiul Testament găsim lungi pasaje ce fac o serioasă critică la adresa religiei. Profeţi cum ar fi de exemplu Habacuc, îşi bat joc de oamenii care mai întâi îşi cioplesc cu mâna lor imaginea unui idol şi apoi i se închină: "La ce ar putea folosi un chip cioplit pe care-I ciopleşte lucrătorul? La ce ar putea folosi un chip turnat care învaţă pe oameni minciuni, pentru ca lucrătorul care l-a făcut să-şi pună încrederea in el, pe când el făureşte numai idoli muţi? Vai de cel ce zice lemnului: `Scoală-te!' şi unei pietre mute: `Trezeşte-te!' Poate ea să dea învăţătură? Iată că este împodobită cu aur şi argint, dar în ea nu este un duh care s-o însufleţeascăCercetătorul german în domeniul religiilor Thomas Schirrmacher comentează: "Omul are nevoie de religii, fie ele teiste sau ateiste, fie ele celebre sau mascate, pentru a putea suprima adevărul că există un Creator care îi cere socoteală pentru viaţa sa. Omul îşi creează o religie care pare a fi mai convenabilă decât a-L slăvi şi sluji pe Creator. El îşi creează dumnezeii săi, în loc să recunoască faptul că el însuşi a fost creat de Dumnezeu şi este răspunzător faţă de El".
Cui îi sunt eu deci recunoscător? Pe cine onorez cu viaţa mea? Acestea sunt întrebările cu adevărat decisive şi răspunsul la ele determină destinul nostru pentru vecie >>